0

Chưa biết gì học game - giảm 5%

00

Ngày

00

Giờ

00

Phút

00

Giây
Link Demo
MIÊU TẢ
Một hệ thống hạt của sét đánh.

☆ Ngẫu nhiên sét đánh.

☆ Particle được mở rộng trong Shader Geometry để giảm chi phí CPU.
Comment khách hàng
Sản phẩm liên quan
Miễn phí G 2356
Mới upload
Miễn phí G 1774
Mới upload
Miễn phí G 1401
Mới upload
Miễn phí G 1595
Mới upload
Miễn phí G 1819
Mới upload
Miễn phí G 1428
Mới upload
Miễn phí G 1712
Mới upload
Miễn phí G 2073
Mới upload

Thunderbolt from the sky

Miễn phí
Tóm tắt
Một hệ thống hạt của sét đánh.

☆ Ngẫu nhiên sét đánh.

☆ Particle được mở rộng trong Shader Geometry để giảm chi phí CPU.
Đánh giá