Học Online: Lập trình C#


C# là ngôn ngữ lập trình được sử dụng nhiều nhất ngày nay để viết ra các ứng dụng trên winform, website, di động

Trong khóa học này học viên được nắm vững các kiến thức cơ bản gồm:

- Sử dụng Biến, kiểu, mảng, trong C#

- Sử dụng Lớp trong C#

- Cách dùng hàm for qua lớp

- Biết được bản chất tính kế thừa cho hàm và biến

- Cách dùng truy vấn Linq để thao tác cho lớp

Và các kỹ thuật khác.
 
HỌC PHÍ
650,000 VNĐ
54 học viên đã đăng ký:
3dvietpro đăng ký bộ công thương
chứng nhận kết thúc khóa học
Chứng nhận sau khi kết thúc khóa học
1
Bạn cần hỗ trợ?