Học Online: LÀM PHIM 3D NGƯỜI H_MONG


PHẦN 1: GIAO DIỆN

Bài 1.  Giao diên iclone 1

PHẦN 2: NHÂN VẬT

Bài 2.  Thiết kế nhân vật và 
          làm quần áo cho nhân vật từ a z

Bài 3. Làm khuôn mặt bằng phần
           mềm Creato

PHẦN 3: CHUYÊN ĐỘNG

Bài 4. Animation nhân vật

Bài 5 Animation giọng nói, nói chuyện

Bài 6. Animation animal

Bài 7 Animation cởi hưu, link đối tượng

Bài 8. Animation ôm nhau 

PHẦN 4: MÔI TRƯỜNG

Bài 9. Trồng cây, tạo map cho khung cảnh

Bài 10. Camera animation xuất phim

Bài 11. Ghép âm thanh cho phim
 
PHẦN 5: XUẤT PHIM THÀNH PHẨM

Bài 12. Xuất phim hoàn thiện

Bài tập học viên

HỌC PHÍ
5,500,000 VNĐ
86 học viên đã đăng ký:
3dvietpro đăng ký bộ công thương
chứng nhận kết thúc khóa học
Chứng nhận sau khi kết thúc khóa học