Quyền riêng tư, hành vi lừa đảo và hành vi sử dụng thiết bị sai mục đích


1. Phạm vi thu thập
3DVIETPRO không nhằm mục đích thu thập thông tin người dùng, các khóa học giúp người chơi trải nghiệm các kĩ năng được giáo viên hướng dẫn. Các thông tin của người dùng được bảo mật sẽ không được public ra bên ngoài, hệ thống sẽ khóa tài khoản khi người dùng có hành vi không đúng.
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Chỉ lưu thông tin, các bài học người dùng không có mục đích thu thập thông tin, không nhằm mục đích lừa đảo.

3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
4. Chi tiết liên hệ với người phát hành: Mr.Tuan-Số điện thoại: +84975497568